OLIMPIJSKE IGRE godine Osnivači olimpijskih igara bilu su Grci. Grci kao narod nisu bili politički jedinstveni. Ratovi između grčkih državica-polisa, skoro nikada nisu prestajali. Plјačka i osvajanje tuđih teritorija i…
Više detalja...